Consultancy

Deskundig advies

Consultancy vanuit een financieringsperspectief.

Bij Equiton bieden we advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsovername & fusie, restructuring & recovery, commodity-, rente- en valutamanagement, en kredietrisicomanagement.

Onze consultancy activiteiten concentreren zich op de vitale kruispunten in de levenslijn van bedrijven, waar we financieringsmogelijkheden signaleren die impact kunnen hebben.

Ook ondersteunen wij financiers bij de uitvoering van kredietrisicomanagement.

Naast onze eigen adviseurs werken we samen met ‘best in class’ gecertificeerde specialisten.

Benieuwd naar meer details over onze consultancyactiviteiten? Ontdek onze informatieve artikelen, waarin we inzichten delen, trends bespreken en waardevolle tips geven. Laten we samen dieper ingaan op de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Zoeken

Filter op categorie

Categorieën consultancy

Bekijk ook Financieren

Ontdek nieuwe inzichten in Equiton’s Financieren kennisbank!

Rentemanagement
Rente Management

Rentemanagement

De inflatie stijgt en de rente loopt op. Wat voor invloed heeft dat op uw onderneming? Bent u voldoende actief op dit gebied? Wat kan advisering op dit gebied opleveren?

Kredietrisico Management

Kredietwaardigheid checken een vak apart

Kredietrisicomanagement is het als financier toetsen van de kredietwaardigheid van mogelijke kredietnemers. Door op systematische wijze het kredietrisico van mogelijke verleningen te analyseren ontstaat inzicht in de te lopen risico’s. Deze kredietrisico analyses vormen tezamen met de data van eerder verleende kredieten input aan de vast te stellen risicobereidheid. Het risiconiveau dat een financier bereid is bij verleningen te accepteren.

Bedrijfsovername & Fusie

Bedrijfsovername & Fusie

U wilt uw onderneming extern of aan familie verkopen? U krijgt een overnamebod van een strategische partij of een kans tot samenwerking. Er is sprake van een opvolgingsprobleem. U wilt een bedrijf kopen. Een van de managers wil uw bedrijf overnemen. Wij assisteren ondernemers vanuit een financieringsperspectief bij deze voor hun bedrijf impactvolle omstandigheden.

Restructuring-Recovery
Restructuring & Recovery

Restructuring & Recovery

Uw onderneming is in een crisissituatie beland? U heeft te maken met lastige schuldeisers, achterstanden bij de fiscus, en er staan onbetaalde facturen open? Wij assisteren ondernemers welke in een crisissituatie terecht zijn gekomen, baat hebben bij snelheid van handelen, maar ook adequate besluitvorming.