Op zoek naar financiering, wij maken graag kennis !

Bankfinanciering | Crowdfunding | Factoring | Leasing | Hypotheken | Online financiering | Achtergestelde Leningen | Durfkapitaal (via eigen netwerk van investeerders) | Binnenvaart financiering 

Wij willen een bedrijfspand aankopen en investeren in inventaris en voorraad, wat kan ons bedrijf of onze organisatie lenen? Is minder aflossen op onze lening(en) een optie? Kan de rente opslag bij onze lening(en) omlaag? Is meer flexibiliteit mogelijk? Zijn de afgegeven zekerheden nog passend? Is het zinvol om naast de huidige financier(s) eens breder in de markt te kijken? Is onze voorgenomen bedrijfsovername / management buy out financierbaar? Wil een investeerder in onze businesscase participeren? We maken verlies en de bank boekt ons over naar intensief/bijzonder beheer, wat nu?  We willen dat onze dochter op termijn het familiebedrijf overneemt, maar weten niet hoe dit aan te pakken. We willen als buitenlands bedrijf groeien in de Nederlandse markt, maar hoe pakken we dit aan? We missen een extern klankbord?  


EQUITON, financieringsadvies, opgericht in 2013.

Adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties bij het aanvragen, inrichten en optimaliseren van financieringen.

Naast bancaire bedrijfsfinancieringen, steeds vaker actief met andere bronnen van financiering (traditioneel, maar ook via snelgroeiende FinTech bedrijven); crowdfunding, factoring, leasing, hypothecaire leningen, achtergestelde leningen, durfkapitaal (business angels, family offices, investeerders). 

Hierbij komt het "stapelen" van financieringen veelvuldig voor. 

Iedere financieringsvorm kent daarbij haar eigen aspecten. Zo werkt crowdfunding vaak met ambassadeurs, en richt lease zich op het object.

Voor een financieringsaanvraag wordt, naast de historische cijfers, vrijwel altijd een begroting en prognose verlangd. Ondernemers vinden dit vaak lastig. De prognose komt toch "nooit uit". Vaak klopt dit ook. Maar van belang zijn juist de in onderling overleg vastgestelde uitgangspunten (begrote kasstroom, solvabiliteit), en de signaalfunctie bij afwijkingen. 

De coördinatie van het aanvraag proces bij de geadviseerde aanbieder(s), neemt EQUITON volledig uit handen. 

Naast bedrijfsfinancieringen is EQUITON gespecialiseerd in het financieren van de binnenvaart. 

Ook assisteert EQUITON bedrijven welke in een crisissituatie belanden en baat hebben bij snelheid van handelen, maar ook adequate besluitvorming. Zowel om de schade te beperken, als om het bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen (restructuring/recovery). 

Verder heeft EQUITON ervaring in het begeleiden van bedrijfsopvolging met name binnen het familiebedrijf. Naast financiële overdracht is daarbij veel aandacht voor andere voorkomende aspecten.

Tevens begeleidt EQUITON een aantal bedrijven in Start Up - Scale Up fase. 

Advisering vaak i.s.m. boekhouder/accountant, fiscalist en/of jurist. 

Voor specialistische vraagstukken (b.v. rentederivaten, kostenmanagement of waardebepaling bedrijf) werkt EQUITON samen met een groep van zorgvuldig geselecteerde partners. Partners met ruime expertise en vakmanschap op specifieke aandachtsgebieden.

Tot slot is EQUITON actief in het vervaardigen van krediet risico analyse's voor meerdere financiers.    

 'De enige constante in het leven is verandering', Heraclites ca. 540 v.C.-480 v.C.


Tevens financiële dienstverlening via partnernetwerk aan (ondernemer) in privé : Woninghypotheken - Beleggen - Verzekeren - Pensioenen.