Rentemanagement

Rentemanagement

De rentekosten zijn lange tijd laag geweest. Afgelopen jaar is de rente echter flink opgelopen. Rentekosten vormen een steeds grotere kostenpost. 

Het is aan te raden het renterisico dat uw onderneming loopt in kaart te brengen. 

Een actief rentemanagement begint vaak, voor zover niet aanwezig, met het in overleg maken van een “simpele” rente-herzieningskalender. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt wanneer u een renteherzieningsaanbod van de financier kunt verwachten. Aan de hand van dit overzicht is ook te bezien wat de impact van de (toekomstige) rente is op het resultaat en of het zinvol is de onderneming nu al, of in de toekomst in te dekken tegen verdere rentestijgingen. 

Voorheen werkten banken voor het indekken van renterisico’s in het MKB veel met rentederivaten. Gezien wet- en regelgeving is men daar voor het MKB wat terughoudender in geworden. Toch kan ook voor dit segment aandacht voor traditionele variabele- en vastrentende leningen al snel veel voordeel bieden. Bijvoorbeeld door leningen al eerder open te breken (banken zijn niet altijd proactief op dit gebied), of toch na overleg met de bank te werken met b.v. rente-instrumenten zoals swaps en caps (defensief, risicomijdend en flexibel).

Vaak begint onze advisering met de vraag wie er vanuit de bank het aanspreekpunt is voor eventuele rente transacties? Het is van belang dat uw contactpersoon voldoende toegevoegde waarde heeft voor uw bedrijf en adequaat kan adviseren. De bank heeft naast uw belang immers ook een eigen belang. Het “meekijken” op het gebied van treasury-instrumenten, financiering, cashmanagement, betalingsverkeer en andere vormen van bancaire dienstverlening kan naast het vergroten van uw inhoudelijke kennis en het toetsen van uw bankier, al snel financieel voordeel bieden.

Zo is het bijvoorbeeld in geval van een kredietofferte goed te controleren of de aangeboden rente van de financier marktconform is en of het renterisico voldoende afgedekt is. Bij een leningenportefeuille is het goed te bezien of de rente voldoende gespreid is. Zaken waar Equiton een rol in kan spelen.

Klant aan het woord

“Na afloop van de rentevaste periode van onze lening ontvingen wij een aanbod van de bank. Daar ging men er van uit dat we de lening “geruisloos” zouden verlengen. Via een netwerkbijeenkomst kwamen we in contact met een adviseur van Equiton. Hij stelde ons de vraag of we de spread van de lening aan konden geven. Zeg maar de grondslag waar de rente op is gebaseerd en dan de gehanteerde opslag (spread). Wij hadden daar geen direct antwoord op. Hij gaf aan dat we in plaats van een vaste rente ook konden kiezen voor een variabele rente. Het bedrag dat je dan maandelijks betaalt, is afhankelijk van veranderingen op de markt, stijgt de rente op de markt, dan stijgt maandlast, daalt de rente op de markt, dan daalt maandlast in hetzelfde tempo mee. Het nadeel van een variabele rente, vaak wel lager, is dat je geen zekerheid hebt over toekomstige maandlasten. Hij vond het aanbod van onze huisbankier netjes en begreep ook dat wij zekerheid wilden en kozen voor een langjarige rente. In overleg is nog wel een vergelijkend tarief bij een andere bank opgevraagd. De aangeboden rente was een fractie lager. De kosten verbonden aan oversluiten zoals afsluitprovisie en hypotheekkosten stonden echter niet in verhouding tot het verschil in rente. Wel hebben we bij onze huisbankier op advies van Equiton de lening kunnen stretchen, waardoor we nu jaarlijks net wat meer liquiditeit tot onze beschikking hebben.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn