Rente weer prominente factor van belang

Rente weer prominente factor van belang

De rente is aanzienlijk gestegen. Stijgende rentetarieven kunnen de economische groei afremmen. Bedrijven worden terughoudender om te investeren vanwege de hogere kapitaalkosten. Ook heeft een snel stijgende rente een sterke invloed op bijvoorbeeld de vastgoedmarkt.

Hieronder volgt een vereenvoudigde berekening als voorbeeld van de invloed van rente op de waarde van een investering, zoals bij een onroerend goed speculant.

Situatie in 2021

U koopt speculatief (zonder huurder) een pand van € 350.000 met als doel dit binnen 1 tot 3 jaar door te verkopen. De rente was rond 2021 bij een aantal aanbieders slechts 3%.

Dus na 3 jaar zal dit pand (bij 100% aflossingsvrij lenen en zonder huurinkomsten) € 350.000 x 1,03 x 1,03 x 1,03 kosten, wat neerkomt op € 382.454,45.

Alleen als u het pand voor dat bedrag verkoopt, maakt u winst. De vastgoedmarkt was opgaand en panden stegen sterk in waarde (in dit voorbeeld was een stijging van 10% voldoende om winst te maken). Het loonde dus om te speculeren.

Natuurlijk is dit achteraf pas bekend. Maar volgens velen kan investeren in onroerend goed nooit fout gaan. Een fabel?

Situatie in 2024

U koopt opnieuw een pand van € 350.000 met als doel deze binnen 1 tot 3 jaar door te verkopen. Het was de vorige keer een groot succes. Helaas is de rente nu geen 3% meer. De rente is nu soms zelfs 8%.

Dus na 3 jaar zal het pand u (bij 100% aflossingsvrij lenen en zonder huurinkomsten) € 350.000 x 1,08 x 1,08 x 1,08 kosten, wat neerkomt op € 440.899,20.

Alleen als u het pand voor dat bedrag verkoopt, maakt u winst (uiteraard is dit zonder huur, dus echt versimpelde werkelijkheid).

De rente zorgt er dus voor dat u over een periode van 3 jaar een bedrag van € 90.899,20 moet terugverdienen door waardestijging in plaats van € 32.454,45. Dat is een verschil van € 58.444,75.

Dit is een aanzienlijk verschil puur door de rente, waarbij het maar de vraag is of de vastgoedmarkt zoveel zal stijgen. Er is immers een stijging van meer dan 30% nodig om winst te maken.

Bij 100% financiering en aflossingsvrij lenen (een mogelijkheid die niet wordt aangeboden door reguliere aanbieders, puur voor het inzichtelijk maken) loopt u dus aanzienlijke risico’s. Bij een lagere loan-to-value (LTV) door meer eigen inbreng is het risico weliswaar minder, maar het rendement op uw eigen vermogen binnen de speculatie is ook lager.

Het is daarom belangrijk om de rentemarkt goed in de gaten te houden en als ondernemer daarop in te spelen. Wilt u meer weten over allerhande berekeningen met betrekking tot de rente, of hoe u uw onderneming kunt beschermen tegen renterisico’s, neem dan contact met ons op.

Klant aan het woord

“Bij het vaststellen van onze verkoopprijzen voor 2024, merkten we dat vanwege de marktomstandigheden slechts een bescheiden stijging van onze prijzen mogelijk was. Tegelijkertijd stond de aanschaf van een nieuwe machine op onze agenda, waarvan de producent beweerde dat deze tot aanzienlijke kostenbesparingen zou leiden. Ze benadrukten ook dat de machine na 3 jaar nog steeds een behoorlijke waarde behoudt, met de bijbehorende afschrijvingsvoordelen.

Echter, na overleg met een adviseur van Equiton bleek uit de contante waarde berekening dat een grotere prijsverhoging noodzakelijk was, wat op dat moment niet haalbaar was. Daarom hebben we besloten om de investering met een jaar uit te stellen. We hopen dat een lagere rente in de toekomst mogelijk is of dat we meer eigen middelen kunnen inbrengen voor de investering.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn