Blog & News

Rente weer prominente factor van belang

Rente weer prominente factor van belang

Stijgende rentetarieven brengen hogere investeringskosten met zich mee voor bedrijven. Contante waarde berekeningen illustreren deze verschillen. Een machine die je nu koopt, is aanzienlijk duurder dan twee jaar geleden vanwege de stijgende kapitaalkosten. Het is nu meer dan ooit cruciaal om deze kosten correct op te nemen in de verkoopprijs om winstgevend te blijven.

Continue Reading •••
Waarderen is nog geen realiseren

Waarderen is nog geen realiseren

In de wereld van bedrijfswaarderingen bevindt u zich te midden van een complex landschap van methoden en variabelen. Maar wat gebeurt er eigenlijk nadat de waarde van een onderneming is vastgesteld? Hoe zorgt u ervoor dat deze waarde voor u als verkoper of koper werkelijkheid wordt? Dit is waar overnamefinanciering haar intrede doet.

Continue Reading •••
Rentemanagement

Rentemanagement

De inflatie stijgt en de rente loopt op. Wat voor invloed heeft dat op uw onderneming? Bent u voldoende actief op dit gebied? Wat kan advisering op dit gebied opleveren?

Continue Reading •••

Kredietwaardigheid checken een vak apart

Kredietrisicomanagement is het als financier toetsen van de kredietwaardigheid van mogelijke kredietnemers. Door op systematische wijze het kredietrisico van mogelijke verleningen te analyseren ontstaat inzicht in de te lopen risico’s. Deze kredietrisico analyses vormen tezamen met de data van eerder verleende kredieten input aan de vast te stellen risicobereidheid. Het risiconiveau dat een financier bereid is bij verleningen te accepteren.

Continue Reading •••

Bedrijfsovername & Fusie

U wilt uw onderneming extern of aan familie verkopen? U krijgt een overnamebod van een strategische partij of een kans tot samenwerking. Er is sprake van een opvolgingsprobleem. U wilt een bedrijf kopen. Een van de managers wil uw bedrijf overnemen. Wij assisteren ondernemers vanuit een financieringsperspectief bij deze voor hun bedrijf impactvolle omstandigheden.

Continue Reading •••
Restructuring-Recovery

Restructuring & Recovery

Uw onderneming is in een crisissituatie beland? U heeft te maken met lastige schuldeisers, achterstanden bij de fiscus, en er staan onbetaalde facturen open? Wij assisteren ondernemers welke in een crisissituatie terecht zijn gekomen, baat hebben bij snelheid van handelen, maar ook adequate besluitvorming.

Continue Reading •••