Blog & News

Kredietwaardigheid checken een vak apart

Kredietrisicomanagement is het als financier toetsen van de kredietwaardigheid van mogelijke kredietnemers. Door op systematische wijze het kredietrisico van mogelijke verleningen te analyseren ontstaat inzicht in de te lopen risico’s. Deze kredietrisico analyses vormen tezamen met de data van eerder verleende kredieten input aan de vast te stellen risicobereidheid. Het risiconiveau dat een financier bereid is bij verleningen te accepteren.

Continue Reading •••