Start up of scale up financieren

Start-up-scale-up

Als een bank een starter of snelgroeiend bedrijf wil financieren is er voldoende startkapitaal nodig. Ga hierbij uit van minimaal 30% van de investeringsbehoefte. De bank wil daarbij om een lening te verstrekken ook vaak een zekerheid. Een tweede hypotheek op uw woonhuis, als er voldoende overwaarde is, is niet ongebruikelijk. Soms is er een familielid of vriend die een borgstelling af wil geven, ook dat kan een bank over de streep trekken. Toch wijzen banken in veel gevallen starters en snelle groeiers af. Ze zien het idee vaak wel zitten, maar het past niet in hun “risk appetite”. Het geld uitlenen aan starters en doorgroeiers is risicovoller. Deze groep klanten komt gemiddeld genomen vaker in de problemen. Dat risico willen zij niet nemen. Banken verstrekken vreemd vermogen afgedekt door een zekerheid, geen risicodragend vermogen.

Is er geen eigen kapitaal (risicodragend vermogen) of wil een bank niet financieren dan is de tijd gekomen op zoek te gaan naar investeerders. Een investeerder is iemand die door te investeren een rendement op zijn geld wil behalen. Om dit te bereiken, is een investeerder in bedrijven bereid meer risico te lopen in de hoop op een hogere beloning. Investeerders in bedrijven weten daarbij dat ze al hun geld kunnen verliezen.

De vergoeding die investeerders voor hun kapitaal vragen is meestal hoger als voor een lening. Ook wil men vaak meedelen in toekomstige winsten. Dit kan door een deel van het bedrijf eerst aan te kopen en later te verkopen. De winst komt dan uit dividend of in geval “exit” verkoop van het gekochte aandelenbelang. Investeerders investeren vaak niet alleen met geld, maar ook met kennis. Dat noemen we dan smart money. Voordeel is dat ze ook kennis delen, mede risico lopen en hun rendement vaak pas later (bij de exit) opeisen.

Wat belangrijk is bij een startup of scaleup is dat de ondernemer(s) zijn bedrijf en vooral verdienmodel goed weten te pitchen naar investeerders. Verder is van belang dat de startende of doorgroeiende ondernemer goede afspraken weet te maken met een investeerder. Wij helpen daarbij graag, neem contact met ons op.

Klant aan het woord

“We willen ergens in 2024 een nieuw product in de markt zetten en een eigen bedrijf starten. De bank wees ons meteen af als er geen eigen inbreng is. Dat gaf ons een naar gevoel.

Bij Equiton heeft men ons hierover uitleg gegeven. Dat ons plan best goed kan zijn, maar dat een bank het niet wil doen omdat het voor hen te risicovol is.

Wij begrepen dat de adviseur van Equiton een groot netwerk van potentiële investeerders heeft. Investeerders die dergelijks risico’s als ze in het verhaal geloven, tegen een bepaalde vergoeding wel willen nemen. Ze gaven daarbij aan dat het wel van belang is dat wij ons bedrijf goed onder de aandacht kunnen brengen. Naast dat ze ons daarbij nu helpen, gaan ze ook hulp bieden mocht het tot een deal met een investeerder komen. Zo ver is het nog niet. Het contact verloopt prettig, we klankborden veel.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn