Keurmerk voor erkend financieringsadvies (SMF)

Equiton is houder van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Het keurmerk is verleend door de Stichting MKB Financiering. Met adviseurs (ingeschreven in het register Erkend Financieringsadviseur MKB) bemiddelen wij jaarlijkse in vele financieringen voor ondernemend Nederland. Om toegelaten te worden tot het register wordt een audit uitgevoerd ter beoordeling van de aspecten kennis, (deskundigen)netwerk, kunde (de toepassing in de praktijk), vaardigheden en integriteit.

Keurmerk
Het keurmerk omvat een gedragscode en diverse overige documenten die van toepassing zijn op organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Hierin zijn afspraken vastgelegd over transparantie van tarieven en provisies, vertrouwelijkheid en het dienstverleningsproces door financieringsadviseurs. Ook is in samenwerking met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een onafhankelijk Klachtenloket voor organisaties met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB opgezet.

Deskundig
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zal haar functie professioneel en zorgvuldig uitvoeren gedurende alle fases van het financieringsproces: van oriëntatie, voorbereiding en analyse tot het aanvragen en begeleiden van het verstrekken van Financiering. Het stelt normen vast voor vak- en marktkennis, ervaring en educatie van financieringsadviseurs. Hierdoor kunnen ondernemers vertrouwen op de hoogste normen van dienstverlening en expertise.

Betrouwbaar
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB gaat op vertrouwelijke wijze om met informatie die zij in het kader van de werkzaamheden verkrijgen. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien er uitdrukkelijk toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Transparant
Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt dat haar klanten volledig worden geïnformeerd over het aanvraag proces, de duur en de kosten. Zij zorgt ook dat de klant op de hoogte is van alle details van de gekozen oplossing en de aanbieder. Een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB wijst de klant op risico’s verbonden aan de verstrekte adviezen en verkochte of geadviseerde producten en diensten.

Erkend financieringsadviseur MKB
De Erkend Financieringsadviseur MKB beschikt over voldoende specifieke, up to date kennis van het financieringsvak om MKB ondernemingen adequaat te analyseren en te adviseren om per individuele casus te komen tot de (op dat moment) beste c.q. best haalbare financieringsconstructie. Hij kent de markt van financieringsaanbod, zowel de aanbieders als hun producten en weet welke producten en aanbieders het best passen per specifieke casus. De adviseur beschikt over de vaardigheden om klantgericht te opereren en is in staat om als regisseur contacten te leggen, partijen te informeren en te overtuigen en overeenkomsten tussen partijen te realiseren. De Erkend Financieringsadviseur MKB opereert integer, dat wil zeggen dat hij het klantbelang centraal stelt, waarbij hij betrouwbaar, eerlijk, oprecht en onafhankelijk handelt.

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn