Financieren verduurzamen bedrijf

De overheid heeft subsidies waarmee uw bedrijfspanden of bedrijfsprocessen kunt verduurzamen, lees energiezuiniger maken. Subsidies zoals de Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE) en de Milieu- of Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Deze subsidies dekken niet alle kosten, maar kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren. Hiernaast zijn er subsidies voor verduurzaming op andere plaatsen in uw proces/keten. Denk hierbij aan de subsidieregeling advies bij circulair inkopen (AKCI), zo zijn er meer. Ook zijn er fiscale voordelen te behalen bij investeringen in milieuvriendelijke technieken (Vamil) en bij verkenning van duurzame innovaties, zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO). 

Bij Equiton kijken onze adviseurs naar verduurzaming vanuit een financieringsperspectief. De aanschaf van zonnepanelen of nieuwe machines is op korte termijn een flinke kostenpost, maar u bespaart wel op uw energieverbruik. De rekensom is relatief simpel. Levert de energiebesparing voldoende op voor de rente en aflossing van uw duurzaamheidslening. Zo verdienen zonnepanelen zich vaak binnen een termijn van vijf tot zeven jaar weer terug. Vanaf dat moment is alle winst voor u. 

Verder is het doen van groeninvesteringen als bedrijf ook een manier om de ESG (Environmental, Social en Governance) rating voor duurzaamheid te verbeteren.

Via onze bemiddeling kunt u als ondernemer terecht bij een aantal banken voor een lening met rentekorting. De zogenaamde groenlening. Daarvoor moet u beschikken over een groenverklaring, die wordt afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klant aan het woord

“We wilden zonnepanelen op ons bedrijfspand, en het pand eventueel ook isoleren. Dit zodat we een beter energielabel krijgen en werken aan onze duurzaamheidsdoelen (ESG).

Samen met een adviseur van Equiton en een subsidieadviseur waar zij mee samenwerken is een duurzaamheidsplan gemaakt. Hierin stond wat de verwachte milieuwinst is, wat de eventuele risico’s zijn en hoeveel financiering er nodig was. Om subsidie te krijgen moest eraan nogal wat eisen worden voldoen. Bijvoorbeeld het aantonen het beter te doen dan het Bouwbesluit, de algemene voorschriften waar bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. De zonnepanelen zijn geregeld via een lening bij de leverancier van de panelen. Het traject voor isolatie loopt nog. We hebben er vertrouwen in dat we subsidie gaan krijgen.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn