Is crowdfunding het nieuwe financieren?

Crowdfunding-nieuwe-financieren

Het woord zegt het al; een groep investeerders, vaak particulieren en of bedrijven, legt via een platform geld in om de kredietvraag van een onderneming te realiseren. Naast het helpen van ondernemers doen investeerders dat vooral om rendement te maken tegen een aanvaardbaar risico.

Crowdfunding is een oud fenomeen. Een sprekend voorbeeld is de financiering van de sokkel waarop het vrijheidsbeeld in New York staat. De Fransen schonken het beeld in 1886. De Amerikanen hadden geen geld voor de sokkel. Uiteindelijk was het de bekende kranteneigenaar Joseph Pulitzer die voor een oplossing zorgde. Hij bood miniatuurbeeldjes aan in ruil voor geld voor de sokkel. De New Yorkers schreven massaal in en zorgden voor een sluitende financiering.
Crowdfunding is een alternatieve manier om een financieringsbehoefte in te vullen. Online platformen bieden lening aanvragen aan waaruit investeerders een keuze kunnen maken. Er ontstaat direct contact tussen investeerders en ondernemers.

In Nederland groeit crowdfunding snel. In 2013 ging er dertig miljoen in om, nu honderden miljoenen. Crowdfunding is niet meer weg te denken.

Is crowdfunding passend bij uw onderneming? Het is belangrijk investeerders enthousiast te maken geld aan uw bedrijf te lenen. Een enthousiaste pitch met de reden waarvoor de lening nodig is, en hoe deze terug te betalen is van belang. Hou er rekening mee dat alles openbaar is. Als u beschikt over een groot netwerk en aansprekende producten of diensten zijn de resultaten vaak goed.

Onze adviseurs zijn early adapters en hebben vele crowdfunding campagnes succesvol begeleid. Of crowdfunding een bij u passende financieringsvorm is komt in onze gratis financieringsscan ter sprake.

Scheepvaartklant aan het woord

“Wij wilden een schip kopen van € 2.300.000, -. De bank gaf aan een 10-jarige hypothecaire lening van € 1.400.000,- te willen verstrekken. Maximaal 70% van de executiewaarde € 2.000.000, – van het schip. Door verkoop van ons oude schip konden we € 500.000, – inbrengen. Bleef over een tekort van € 400.000, -.

De droom was voorbij tot dat we met twee adviseurs van Equiton in contact kwamen. Tijdens de online financieringsscan kwamen zij met een mogelijke oplossing.

Probeer de verkoper zo ver te krijgen dat een deel van de koopsom, namelijk € 200.000,- als achtergestelde lening schuldig mag worden gebleven. Het was hun verwachting dat investeerders van Collin Crowdfund N.V. dan wel een lening willen verstrekken van € 200.000, – op een looptijd van 7 jaar. Dit met als zekerheid een tweede hypotheek achter de eerste hypotheek van de bank. Het heeft ons wat moeite gekost om de verkoper te overtuigen, maar deze ging uiteindelijk akkoord. Helaas wilde de bank geen tweede hypotheek achter hun hypotheek toestaan. Daarop hebben de adviseurs van Equiton een langjarige lening van € 1.400.000,- bij financier Beequip geregeld. Ondertussen is de lening bij Collin Crowdfund N.V. bijna afgelost en is de lening van de verkoper al voor de helft terugbetaald. De 10-jarige lening bij Beequip loopt tot volle tevredenheid.

Onze adviseurs zien oplossingen die anderen niet altijd zien. Wie weet is crowdfunding iets voor u. Plan nu uw gratis financieringsscan in.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn