Financieringsmogelijkheden voor VvE

VvE-lening

Als u een appartement koopt bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze vereniging moet zorgen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw. Bijvoorbeeld voor de gevel of het dak. Ook voor gemeenschappelijke duurzaamheidsinvesteringen zoals dubbel glas en of zonnepanelen is zij verantwoordelijk.

Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE jaarlijks een verplichte reservering maken voor groot onderhoud, renovatie of verduurzaming. Zelfs met een zorgvuldige begroting kan het voorkomen dat een VvE niet voldoende reserves heeft voor de geplande activiteiten. Wilt u de eigenaars niet vragen om een eenmalige bijdrage. Zijn er geen mogelijkheden tot subsidie en is verder uitstel onmogelijk. Waarschijnlijk is dan de enige manier om de renovatie, verbouwing of verduurzaming toch te laten plaatsvinden lenen.

Mag een VvE geld lenen? Ja, sinds de wetswijziging in 2018 (Burgerlijk Wetboek), is het de VvE toegestaan om zelfstandig een lening aan te gaan, mits dit in de statuten is opgenomen.

Een kwalitatief sterk MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) is vaak vertrekpunt voor de begroting ten behoeve van de financieringsaanvraag. Belangrijk voor een financier is dat het MJOP inhoudelijk door een deskundige is getoetst. Soms worden zaken over het hoofd gezien. De door een financier te verstrekken lening zal qua liquiditeitsbehoefte aansluiten bij de planning van het MJOP. Dit komt samen in de financiële begroting van de VvE voor de komende jaren. In deze begroting worden ook de toekomstige servicekosten vastgelegd e.d. Van belang is verder dat juridisch alles goed geborgd is. Zo zal de ledenvergadering in moeten stemmen met de vaak verhoogde servicekosten. Daarbij eist een financier ook dat de statuten indien nodig worden aangepast, zodat de VvE statutair een lening af mag sluiten. Ook controleert een financier of de besluiten correct conform statuten zijn genomen.

De financiering

Belangrijk voor een financier is dat omdat het een Vereniging van Eigenaars betreft, alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt, bij verkoop, overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Er zijn verschillende soorten financiers

Overheid
Met de Energiebespaarlening van het Nationeel Warmtefonds kunnen VvE’s een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000, (maximum € 30.000, – per appartementsrecht). Gemeenten en provincies bieden soms ook leningen aan tegen een gunstig tarief. In overleg met u bezien we de mogelijkheden (SVn).

Bancaire lening
Betreft lenen bij een nichebank aangezien Nederlandse grootbanken geen VvE’s financieren. Voor de lening wordt geen onderpand, garantie of verpanding gevraagd. Er wordt gekeken naar de financiële gezondheid van de VvE en niet naar de financiële situatie van de individuele leden van de VvE. Wel zijn er voorwaarden als tenminste 5 leden, en een maximale omvang qua financiering per VvE lid. Verder is meestal sprake van een langere looptijd.

Crowdfunding
Crowdfunding betekent dat u geld ophaalt bij investeerders. De VvE schrijft een project uit waar beleggers op kunnen inschrijven. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze een lening nodig hebben om zonnepanelen op het dak te leggen. De beleggers krijgen hun geld met rente binnen een bepaalde periode terug. De looptijd is vaak korter als bij het Warmtefonds of de nichebank. Crowdfunding is soms iets duurder, maar de doorlooptijd kan heel snel zijn.

Herkent u als beheerder of bestuurder van een VvE dat investeringen aan uw gebouw noodzakelijk zijn, of wilt u uw gebouw verduurzamen en zijn er onvoldoende financiële middelen voor de uitvoering neem dan contact met ons op.

Wij begeleiden het hele traject van plan tot financiering en betrekken alle stakeholders. Voor wat betreft het toetsen of eventueel aanpassen van het MJOP, de financiële begroting en de juridische afwikkeling werken wij, indien nodig, samen met deskundige adviseurs.

Klant aan het woord

“Ik beheer een flatgebouw met 25 appartementen. Onze vereniging wilde voor ongeveer € 100.000,- aan onderhoud laten uitvoeren (€ 4.000,- per appartement). In het reservefonds zat nog € 70.000,-. We kwamen € 30.000,- tekort. Onze leden wilden nog € 10.000,- aan reserve overhouden. In overleg met de adviseur van Equiton besloten wij om Collin Crowdfund N.V. te vragen € 40.000,- te crowdfunden. Looptijd 4 jaar en rente 5%. De offerte van Collin is in de ALV geaccordeerd. Lasten voor de vereniging in jaar 1 aflossing € 10.000,- en rente € 2.000,- in totaal € 12.000,-. Dit bedrag is uitgesplitst over 25 appartementen € 480,- per jaar en komt dus neer op een verhoging aan servicekosten van € 40,- per maand. De crowdfunding bij Collin Crowdfund N.V. verliep vlot.”

Om de anonimiteit te waarborgen zijn de getallen van deze casus iets aangepast.

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn