Binnenvaartschepen financieren is een specialisme

Binnenvaartschepen financieren is een specialisme

De deskundige adviseurs van onze scheepvaartdesk helpen ondernemers bij het verkrijgen van financiering voor binnenvaartschepen. Nederland heeft de grootste binnenvaartvloot van West-Europa. Duurzaam vervoer over water is voor onze economie van groot belang. Toch is het verkrijgen van financiering voor een binnenvaartschip soms minder eenvoudig als verwacht.

De grootbanken ABN Amro, Rabo en ING houden zich, mede vanwege Europese regelgeving, strakker aan normeringen. De maximale financiering bij een bank voor een binnenvaartschip is onder andere afhankelijk van het bouwjaar. Dit bepaalt de hoogte van de maximaal te verstrekken financiering (Loan to Value). Het percentage wat een bank aan lening t.o.v. aankoop- en of taxatiewaarde bij een schip wil verstrekken. Dit zal bij een nieuwbouwschip hoger zijn dan bij een wat ouder schip.

Vaak geeft de bank aan wat zij maximaal wil financieren en zoeken wij samen met ondernemer naar extra financiers (stapelen) om een aankoop te realiseren. Hierbij valt te denken aan extra financiering via een crowdfunder, bevrachter, familie of verkoper. Ook zijn er oud-schippers of investeerders die hulp kunnen bieden.

Naast de banken is er ook de mogelijkheid tot leasen van een schip via een leasemaatschappij (Beequip). Deze financial lease verschilt niet veel van een hypothecaire lening bij een bank. De leasemaatschappij zal ook op basis van een hypothecaire inschrijving financieren. En ook met de leasemaatschappij is er de mogelijkheid tot gestapeld financieren.

Wij vinden het bij het financieren van een schip, vaak kapitaalsintensief, belangrijk u persoonlijk te kennen. Dit kan face to face, maar bent u aan boord ook online (via onze gratis online financieringsscan). Daarbij luisteren wij goed naar uw ambities en uitdagingen. Is het uw eerste schip, gaat u uw huidige schip verkopen, of gaat u uw vloot uitbreiden. Vaart u zelf, of heeft u schippers in dienst. Op welke markt gaat u zich bewegen; droge lading, tankvaart, zand en grind of passagiersvaart. Gaat u naar boven varen of vooral ARA. Is er al een vervoerscontract, of gaat u spot varen. Wat is uw opleiding en ervaring. Ook komen de cijfers aan bod. Naast eventuele historische cijfers, is vaak een begroting en prognose benodigd. Allemaal ingrediënten om te komen tot een goed beeld.

Van dit beeld maken we een verkort financieringsmemorandum. Dit biedt een overzicht van alle belangrijke gegevens over uw bedrijf en een voorstel hoe wij de financiering denken in te richten. Dit biedt financiers (zeker in een stapeling van financieringen) maar ook potentiële investeerders een houvast om te bepalen met hoeveel zij qua financiering in willen stappen, en onder welke condities (rente, looptijd).

Vaak vinden er in goed overleg tussen ons en financiers en of investeerders nog aanpassingen over een weer plaats, alvorens er een definitief financieringsvoorstel ligt waarbij alle partijen akkoord zijn.

Doordat wij de markt en haar financiers goed kennen zijn wij in staat maatwerk met snelheid te combineren. In onze visie vraagt elk scheepvaart financieringsvraagstuk om een unieke en creatieve invulling. Onze adviseurs zien argumenten waarom iets wel kan, en vinden financieringsoplossingen die anderen niet zien.

Wilt u meer weten, aarzel niet en neem vrijblijvend contact met een van onze scheepvaartadviseurs op.

Scheepvaartklant aan het woord

“Wij wilden een schip kopen van € 2.300.000,-. De bank gaf aan een 10-jarige hypothecaire lening van € 1.400.000,- te willen verstrekken. Maximaal 70% van de executiewaarde € 2.000.000,- van het schip. Door verkoop van ons oude schip konden we € 500.000,- inbrengen. Bleef over een tekort van € 400.000, -.

De droom was voorbij tot dat we met twee adviseurs van Equiton in contact kwamen. Tijdens de online financieringsscan kwamen zij met een mogelijke oplossing.

Probeer de verkoper zo ver te krijgen dat een deel van de koopsom, namelijk € 200.000,- als achtergestelde lening schuldig mag worden gebleven. Het was hun verwachting dat investeerders van Collin Crowdfund N.V. dan wel een lening willen verstrekken van € 200.000,- op een looptijd van 7 jaar. Dit met als zekerheid een tweede hypotheek achter de eerste hypotheek van de bank. Het heeft ons wat moeite gekost om de verkoper te overtuigen, maar deze ging uiteindelijk akkoord. Helaas wilde de bank geen tweede hypotheek achter hun hypotheek toestaan. Daarop hebben de adviseurs van Equiton een langjarige lening van € 1.400.000,- bij financier Beequip geregeld. Ondertussen is de lening bij Collin Crowdfund N.V. bijna afgelost en is de lening van de verkoper al voor de helft terugbetaald. De 10-jarige lening bij Beequip loopt tot volle tevredenheid.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn