REGELT DE OPTIMALE FINANCIERING VOOR ONDERNEMERS Bankfinanciering | Crowdfunding | Factoring | Leasing | Hypotheken | Scheepsleningen  | Microfinanciering | Online Financiering | Achtergestelde Leningen, Durfkapitaal (via eigen netwerk van investeerders) 

Wij willen een bedrijfspand aankopen en investeren in inventaris en voorraad, wat kan ons bedrijf of onze organisatie lenen? Is minder aflossen op onze lening(en) een optie? Kan de rente opslag bij onze lening(en) omlaag? Is meer flexibiliteit mogelijk? Zijn de afgegeven zekerheden nog passend? Is het zinvol om naast de huidige financier(s) eens breder in de markt te kijken? Is onze voorgenomen bedrijfsovername / management buy out financierbaar? Wil een investeerder in onze businesscase participeren?


EQUITON, bedrijfskundig en bancair advies, opgericht in 2013.

Adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties primair bij het inrichten en optimaliseren van financieringen.

Van oorsprong gericht op bancaire bedrijfsfinancieringen. 

Steeds vaker actief met alternatieve bronnen van financiering; crowdfunding, factoring, leasing, hypothecaire leningen, achtergestelde leningen, durfkapitaal (business angels, family offices, investeerders). 

Maar ook microfinanciering en online (vaak blanco) financiering.

Hierbij komt het "stapelen" van financieringen veelvuldig voor. 

Iedere financieringsvorm kent daarbij haar eigen aspecten. Zo werkt crowdfunding vaak met ambassadeurs, en richt lease zich op het object.

Voor een financieringsaanvraag wordt, naast de historische cijfers, vrijwel altijd een begroting en prognose verlangd. Ondernemers vinden dit vaak lastig. 

De prognose komt toch "nooit uit". Vaak klopt dit ook. Maar van belang zijn juist de in onderling overleg vastgestelde uitgangspunten, en de signaalfunctie bij afwijkingen. 

De coördinatie van het aanvraag proces bij de geadviseerde aanbieder(s), neemt EQUITON volledig uit handen. 

Advisering vaak in samenwerking met boekhouder/accountant, fiscalist en/of jurist. 

Voor specialistische vraagstukken (b.v. herstelkader rentederivaten, kostenmanagement of waardebepaling bedrijf) werkt EQUITON samen met een groep van zorgvuldig geselecteerde partners. 

Naast reguliere bedrijfsfinancieringen is EQUITON gespecialiseerd in het financieren van de binnenscheepvaart.

Het gaat in de scheepvaart vaak om grote investeringen. Dit vraagt naast specialistische kennis, om een groot netwerk. Niet alleen de traditionele bank, maar ook alternatieve financiers maken daar bij EQUITON deel van uit.
 

Met vriendelijke groet,

drs. ing. M.W.M.F. (Richard) Halters


 


Tevens financiële dienstverlening via partnernetwerk aan (ondernemer) in privé : Woninghypotheken - Beleggen - Verzekeren - Pensioenen