TRUSTED ADVISOR BEDRIJFSFINANCIERINGEN Bankfinanciering | Crowdfunding | Factoring | Leasing | Hypothecaire Leningen | Achtergestelde Leningen | Risicokapitaal | Microfinanciering | Online Financiering

EQUITON, bedrijfskundig en bancair advies. 

Adviseert en ondersteunt organisaties primair bij het inrichten en optimaliseren van financieringen.

Van oorsprong gericht op bancaire bedrijfsfinancieringen. 

Steeds vaker actief met alternatieve bronnen van financiering; crowdfunding, factoring, leasing, hypothecaire leningen, achtergestelde (familie)leningen, risicokapitaal (business angels, family offices, investeerders). 

Maar ook microfinanciering en online (vaak blanco) financiering.

Hierbij komt het "stapelen" van financieringen veelvuldig voor. 

Iedere financieringsvorm kent daarbij haar eigen aspecten.

 

Voor een financieringsaanvraag wordt, naast de historische cijfers, vrijwel altijd een begroting en prognose verlangd. Ondernemers vinden dit vaak lastig. De prognose komt toch "nooit uit". Vaak klopt dit ook. Maar van belang zijn juist de in onderling overleg vastgestelde uitgangspunten, en de signaalfunctie bij afwijkingen. 

De coördinatie van het aanvraag proces bij de geadviseerde aanbieder(s), neemt Equiton volledig uit handen. 

Advisering vaak in samenwerking met boekhouder/accountant, fiscalist en/of jurist. 

Voor specialistische vraagstukken (b.v. herstelkader rentederivaten of waardebepaling bedrijf) werkt Equiton samen met een groep van zorgvuldig geselecteerde partners.


Met vriendelijke groet,

drs. ing. M.W.M.F. (Richard) Halters